Do’s en don’ts van genderinclusief communiceren

Mensen zijn communicatieve wezens. We communiceren niet enkel via de geschreven en gesproken taal, maar ook via afbeeldingen, lichaamshoudingen … Via communicatie geven we onze interpretatie van de wereld door aan anderen. Op die manier is het mogelijk om erkenning te geven aan diverse identiteitsaspecten zoals genderidentiteit, seksuele aantrekking, romantische aantrekking … Maar kunnen we ook mensen beschermen tegen uitsluiting.

Wat is genderinclusieve en -neutrale communicatie? Hoe kunnen we dit binnen onze organisatie toepassen? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Wat zijn eventuele valkuilen? In deze sessie proberen we een antwoord te formuleren op al deze vragen. We doen dit door eerst een grondig inzicht mee te geven in fundamentele principes omtrent gender- en seksuele diversiteit. Daarna kijken we naar relevante, concrete voorbeelden en good practices.

  • Maandag 14 juni
  • 13:00 tot 14:30

Carla Havermans

Carla Havermans werkt als trainer bij KLIQ, het vormings- en trainingscentrum van Çavaria. Hier begeleidt ze en geeft ze trainingen en webinars over verschillende LGBTI+-thema’s aan tal van bedrijven, ngo’s en vrijwilligers.