Zo vergroot je het draagvlak voor communicatie

Als communicatieverantwoordelijke moet je vaak als een volleerd jongleerder heel wat balletjes gelijktijdig in de lucht houden. Wat extra steun van je collega’s, leidinggevenden of bestuur is dan een welkom geschenk.

Maar op welke vlakken komt die steun je het best van pas? Hoe kom je tot structurele verbeteringen? Hoe overtuig je je collega’s dat communicatie niet alleen een kernopdracht, maar ook een gedeelde opdracht binnen je organisatie is? Hoe zet je de juiste stappen om een breder draagvlak voor de communicatie van je organisatie te creëren?

Tijdens deze sessie geven we je een scherper zicht op de wijze waarop de communicatie van je organisatie wordt georganiseerd. We gaan na op welke vlakken er (realistische) ruimte voor verbetering is en gaan op zoek naar concrete acties die je kan ondernemen om het draagvlak voor communicatie binnen je organisatie te vergroten.

  • Woensdag 16 juni
  • 13:00 tot 14:30

Max Frans

Max Frans is de communicatieverantwoordelijke van Socius, het steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk. Naast de inhoudelijke redactie van de digitale kanalen, coördineert hij alle inspanningen op het vlak van de communicatie, marketing en publiekswerking van het steunpunt.